Angelus Novus

39 x 21 x 104 cm

akryl na obiekcie z drewna i utwardzonego styroduru

acrylics on wood & reinforced styrofoam

Ten obiekt jest adaptacją akwareli Paula Klee pt. Angelus Novus, która przez wiele lat należała do Waltera Benjamina i stanowiła dla niego inspirację przy konstrukcji pewnego wątku z Tez Historiozoficznych (1940). 

This piece is an adaptation of Paul Klee’s Angelus Novus, which for many years belonged to Walter Benjamin and provided him an inspiration when constructing a certain thread from Theses on the Philosophy of History (1940).