Glass Cannon

68 × 37 × 82 cm

22 × 26 × 31 cm

akryl na obiektach z drewna i tektury

acrylics on wood and cardboard