I tylko wysp tych nie ma

Wystawa prac Studenckiego Koła Badań Artystycznych ASP w Krakowie, zrealizowana w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Byłem inicjatorem i współorganizatorem tej wystawy. Niestety, z powodu pandemii Covid-19  (marzec 2020) wystawa nie została otwarta. W wystawie udział wzięli: Veronika Hapchenko, Emilia Kutrzeba, Adam Nehring, Katarzyna Olma, Paweł  Olszewski, Alicja Pakosz, Cyryl Polaczek, Gabriela Rosenzweig, Filip Rybkowski, Jakub Sikorski, Michał Sroka, Radek Szlęzak, Joanna Tochman, Jan Wolski, Kasia Wyszkowska i Michał Zawada. Poszczególne instalacje artystyczne „infekowały” przestrzeń wystaw stałych Muzeum, wchodząc w dialog z zastanymi tam przedmiotami, sposobem ich eksponowania i narracjami zawartymi w muzealnej ekspozycji. Członkinie i członkowie Studenckiego Koła Badań Artystycznych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie serdecznie dziękują wszystkim osobom tworzącym instytucję Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Dokumentację wystawy wykonał Szymon Sokołowski.


And only there’s no such islands was an exhibition of artworks, made by students from Academy of Fine Arts in Cracow. It took place in the Museum of Ziemia Zawkrzeńska in Mlawa (Poland). I was the initiator and co-organizer of this project. Unfortunately, due to the Covid-19 pandemic the exhibition wasn’t opened (it was in March 2020). The exhibition was attended by artworks of Veronika Hapchenko, Emilia Kutrzeba, Adam Nehring, Katarzyna Olma, Paweł  Olszewski, Alicja Pakosz, Cyryl Polaczek, Gabriela Rosenzweig, Filip Rybkowski, Jakub Sikorski, Michał Sroka, Radek Szlęzak, Joanna Tochman, Jan Wolski, Kasia Wyszkowska and Michał Zawada. All of those installations were „infecting” the space of the Museum’s regular display and creating a form of a dialogue with the museal objects and the way in which they were combined into narration. Members of the Student Circle of Artistic Research of the Academy of Fine Arts in Krakow are grateful to everyone who is a part of the institution of the Museum of ZIemia Zawkrzeńska. The documentation was made by Szymon Sokołowski.