It's a Trap!

Zespół prac składający się z trzech instalacji This series contain 3 pieces:

Sim; 210 × 230 cm

Titanic; 136 × 88 cm

Family Guy;  3,5 × 1,7 × 3 m

Seria instalacji malarskich zrealizowana na zamówienie i ze środków Fundacji Art Transparent w ramach 19. Przeglądu Sztuki Survival (w budynku dawnej fabryki Pafawag we Wrocławiu). Hasłem przewodnim tej edycji brzmiało Nigdzie stąd nie pojedziecie. Titanic i Sim to druki cyfrowe wykonane na płytach wiórowych. Family Guy to akrylowe malowidło ścienne.  Autorką zdjęć jest Małgorzata Kujda.

This series of painterly installations has been commissioned for 19th Survival Art Review by the ArtTransparent Foundation. The slogan of that edition was You ain’t going anywhere. TitanicSim were digital prints made on beaverboard and Family Guy was a wall painting made acrylic facade paint. Pictures were done by Małgorzata Kujda.