Syf na poddaszu grozi zawaleniem

Wystawa towarzysząca obronie mojej pracy magisterskiej, skupiona na formalnych i teoretycznych aspektach mojej działalności malarsko-obiektowej. W pracy pisemnej zdefiniowałem pojęcie obiektu malarskiego jako formułę artystyczną, w której zintegrowane zostają z sobą warstwy jakości malarskich i rzeźbiarsko-przestrzenne cechy jej podłoża, które traktowane jest jako powyginane w określony sposób płótno”, a nie samoistna rzeźba. Strukturę takich obiektów tworzą bezpośrednie relacje między kształtami pól barwnych (ich wspólna dramaturgia) oraz dynamiką bryły podobrazia.