The Endless Soucre

25 x 16 x 5 cm

akryl na płótnie 

acrylics on canvas

Zdanie zapisane na okładce tej książki to dawne hasło reklamowe sieci hipermarketów Auchan. Towarzysząca mu podobizna przedstawia Bhagwana Shree Rajneesha, znanego szerzej jako Osho. Postać ta kojarzyć się może polskim czytelniczkom z książkami takimi jak np. Radość. Poczucie szczęścia, które masz w sobie lub Od seksu do nadświadomości, które wpisują się w gatunek tzw. literatury samorozwoju (lub literatury motywacyjnej). W 1984 r. osoby należące do zgromadzenia Rajneeshan, założonego przez Osho, dopuściły się w Oregonie serii przestępstw, w tym ataku bioterrorystycznego, w wyniku którego 751 osób zostało zakażonych salmonellą. O skomplikowanej relacji narracji głoszonych przez Osho oraz działalności osób z założonej przez niego sekty dowiedzieć się można więcej z dokumentu pt. Bardzo dziki Kraj.

The sentence on the cover is taken from Auchan’s advertisement. The face above is Bhagwan Shree Rajneesh, better known as Osho, the author of books such as Joy: The Happiness That Comes from Within or Sex Matters: From Sex to Superconsciousness (they’re a kind of so-called self-improvement/motivational literature). In 1984, members of the Rajneesh Movement, founded by Osho, committed a series of crimes in Oregon, including a bioterrorist attack that infected 751 people with Salmonella. One can learn more about the relation of Osho’s teachings and Rajneesh Movement’s practices from the TV series called Wild, Wild Country.