Odpoczywać będziesz w biegu

Galeria ASP w Krakowie

15.07.2022 -15.08.2022

We współpracy z Katarzyną Wyszkowską, Adamem Kozickim i Margaritą Vladimirovą

Osią wystawy Odpoczywać będziesz w biegu były relacje pracy i zdrowia psychicznego. W szczególności interesowały nas zagadnienia prywatyzacji stresu i charakterystyczne dla neoliberalnych narracji zrzucanie odpowiedzialności za problemy systemowe na jednostkę. Osobiście najbardziej zainteresowała mnie w tej materii godnościowa rola religii w kontekście pracy w złych warunkach. W „Prześnionej Rewolucji’ Andrzej Leder zauważył, że dla osób dotkniętych przemocą systemową religia stanowić może ostoję wewnętrznego prawa/źródło poczucia godności, dzięki któremu te osoby zdolne są znosić więcej takich „przeciwności losu”.

Dokumentację wykonał Szymon Sokołowski 

(https://www.instagram.com/meta_strong_fiction/)